DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  expansion stroke คือ ...
   
  expansion stroke ความหมาย คือ จังหวะที่ลูกสูบเครื่องยนต์ อัดแก๊สออกไปเต็มที่เพื่อทำการจุดระเบิดให้เครื่องยนต์ติด (หรือเรียกว่าจังหวะระเบิด)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)