DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  feed edge คือ ...
   
  feed edge ความหมาย คือ (การพิมพ์) ขอบหรือริมแผ่นกระดาษด้านหน้าคือ ขอบที่เครื่องเกาะจับดึงหมุนเข้าสู่แท่นพิมพ์
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)