DekGenius.com
Search :
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : ความหมาย  academic คือ ...
academic [ADJ] ความหมาย คือ ด้านวิชาการ , ทางวิชาการ ,
academic [ADJ] ความหมาย คือ ซึ่งมีลักษณะเป็นนักวิชาการ , ซึ่งคงแก่เรียน , schoraly; scholastic
academic [ADJ] ความหมาย คือ ในทางทฤษฎี , ซึ่งไม่เหมาะในทางปฏิบัติ ,
academic [N] ความหมาย คือ อาจารย์หรือนักศึกษามหาวิทยาลัย , ,
academic [ADV] ความหมาย คือ ด้านวิชาการ , ,
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)