DekGenius.com
Search :
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : ความหมาย  marry คือ ...
marry [VT] ความหมาย คือ ประกอบพิธีแต่งงาน , ทำพิธีสมรส ,
marry [VT] ความหมาย คือ แต่งงาน , สมรส , espouse; wed
marry [VI] ความหมาย คือ จับเข้าคู่กัน , เข้ากันได้ดี , join; wed; match
marry [VT] ความหมาย คือ จับเข้าคู่กัน , เข้ากันได้ดี ,
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)