DekGenius.com
Search :
สุภาษิต สำนวนและวลีภาษาไทย - ความหมายของคำว่า   กระเชอก้นรั่ว คือ หมายถึง ...
   
  กระเชอก้นรั่ว ความหมาย คือ สุรุ่ยสุร่าย, ไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบ, ไม่ประหยัด
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  สุภาษิต สำนวนและวลีภาษาไทย คำอื่น ๆ  
     
  กระต่ายตื่นตูม
กาคาบพริก
เกลือจิ้มเกลือ
ขนมผสมน้ำยา
เขียนด้วยมือลบด้วยตีน
งอมืองอตีน
เฒ่าหัวงู
แตงร่มใบ
บุญทำกรรมแต่ง
ผีซ้ำด้ำพลอย
มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ
เรียนผูกต้องเรียนแก้
สาวไส้ให้กากิน
อ้อยเข้าปากช้าง
กงเกวียนกำเกวียน
ขายผ้าเอาหน้ารอด
ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่, ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่
เบี้ยบ้ายรายทาง
ม้าดีดกะโหลก
เลือดข้นกว่าน้ำ
อ้อยเข้าปากช้าง
กงเกวียนกำเกวียน
ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
นายว่าขี้ข้าพลอย
มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ
สิ้นไร้ไม้ตอก
กงเกวียนกำเกวียน
ชนักติดหลัง
ปากหวานก้นเปรี้ยว
ลิ้นกับฟัน