DekGenius.com
Search :
คำศัพท์ฟิสิกส์ (Physics) - ความหมายของคำว่า   Electrode  คือ หมายถึง ...
   
  Electrode  ความหมาย คือ ขั้วไฟฟ้า คือแผ่นโลหะที่เป็นขั้วไฟฟ้า เช่นในแบตเตอรีหรือตัวเก็บประจุ
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)