หน่วยของมวลอะตอม ใช้อักษรย่อ u       1 u มีค่าเท่ากับ 1/12 เท่าของมวล C-12 หนึ่งอะตอม

1 u = 1.66 x 10-27kg

 

อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป" />

หน่วยของมวลอะตอม ใช้อักษรย่อ u       1 u มีค่าเท่ากับ 1/12 เท่าของมวล C-12 หนึ่งอะตอม

1 u = 1.66 x 10-27kg

 

อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป" />

หน่วยของมวลอะตอม ใช้อักษรย่อ u       1 u มีค่าเท่ากับ 1/12 เท่าของมวล C-12 หนึ่งอะตอม

1 u = 1.66 x 10-27kg

 

อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป">
DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : หน่วยมวลอะตอม
ภาษาอังกฤษ : atomic mass unit
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย : หน่วยมวลอะตอม

หน่วยของมวลอะตอม ใช้อักษรย่อ u       1 u มีค่าเท่ากับ 1/12 เท่าของมวล C-12 หนึ่งอะตอม

1 u = 1.66 x 10-27kg

 

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)