อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป" />

อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป" />

อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป">
DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : บิวเรตต์
ภาษาอังกฤษ : burette
หมวดวิชา : เคมี
ความหมาย :

อุปกรณ์ใช้วัดปริมาตรของของเหลวในการไทเทรต มักทำด้วยแก้วใสและมีมาตราส่วนบอกปริมาตรไว้อย่างละเอียด และมีที่ปิดเปิดควบคุมการไหลของของเหลว� ดูรูป�

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  ปฏิกิริยา
ปฏิกิริยาคายความร้อน
ปฏิกิริยาฟิชชัน
ปฏิกิริยาเนื้อผสม
ประจำเดือน
ปรากฏการณ์เทอร์มออิเล็กตริก
ปัจจัยทางกายภาพ, องค์ประกอบทางกายภาพ, สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ปูนขาว
ผีเสื้อกลางคืน
พฤติกรรมทางสังคม
พวกปลาปากกลม
พัลโมนารีเวน
พืชเมล็ดเปลือย
ฟังก์ชันลด
ภาพแบบไอโซเมตริก
มอลลัสก์
มุมวิกฤต
รยางค์
ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด
รีเฟล็กซ์แอกชัน
ลำดับเลขคณิต
วัฏจักรคัลวิน
วีจีเอ
สมการลอการิทึม
สับเซตแท้ (เซตย่อยแท้)
สารสังเคราะห์
สโตรมา
หลอดละอองเรณู
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
อาณาจักรโพรทิสตา