DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : เขื่อน
ภาษาอังกฤษ : dam
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

สิ่งก่อสร้างที่กั้นหรือขวางทางน้ำ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ เขื่อนทดน้ำ เขื่อนเก็บน้ำ และเขื่อนระบายน้ำ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)