DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ไดอะแฟรม
ภาษาอังกฤษ : diaphragm
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

ส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป มีลักษณะเป็นช่องซึ่งสามารถปรับให้มีขนาดต่าง ๆ เพื่อให้แสงผ่านเข้ามากหรือน้อยได้ตามความต้องการ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  ไดโคโตมัสคีย์
ไทรอยด์ฟอลลิเคิล
ไนโตรเจน
ไฟบริโนเจน
ไมโครสปอร์
ไลเคน
ไอออนบวก, แคตไอออน
ไฮกรอมิเตอร์แบบเส้นผม
ไฮกรอมิเตอร์
การประจุไฟ
กฎการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่
กรดอะมิโนที่จำเป็น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กลีบดอก
กล้ามเนื้อหูรูด
การกัดเซาะชายฝั่ง
การถ่ายทอดอิเล็กตรอน แบบเป็นวัฏจักร
การย่อยเชิงกล
การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา
การเคลื่อนไหวแบบเกลียว
การแยกสลายด้วยน้ำ, ไฮโดรลิซิส
ของแข็ง
ครึ่งเซลล์
ความดันเลือด
ความเข้มเสียง
คอเลสเตอรอล
จันทรุปราคา
ช่วงเปิด
ดาวอังคาร
ตัวสะท้อน