DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : เส้นใย
ภาษาอังกฤษ : fibre
หมวดวิชา : เคมี
ความหมาย :

วัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวและอ่อนตัว มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ในพืช หรืออาจสังเคราะห์ขึ้น เช่น เรยอง เป็นต้น

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)