DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : เหตุการณ์เชิงเดียว
ภาษาอังกฤษ : simple event
หมวดวิชา : คณิตศาสตร์
ความหมาย :

เหตุการณ์ซึ่งไม่สามารถแยกออกเป็นเหตุการณ์ย่อย ๆ ได้ต่อไป เช่น การโยนเหรียญ 1 อัน 1 ครั้ง ประกอบด้วยเหตุการณ์เชิงเดียว 2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ที่เกิดหัวและเหตุการณ์ที่เกิดก้อย

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)