DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : การเรียนรู้แบบฝังใจฝังใจ
ภาษาอังกฤษ : imprinting
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

พฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิต� โดยเฉพาะในระยะเยาว์วัย

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)