DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : สะพานหินธรรมชาติ
ภาษาอังกฤษ : natural bridge
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

การเปลี่ยนแปลงของภูเขาหินที่ถูกกระแสน้ำ� กระแสลมทำให้เกิดการสึกกร่อนและพัดพาเหลือให้เห็นเป็นรูปสะพาน

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)