หน่วยวัดความต้านทานไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์���W��โดยกำหนดว่าความต้านทานไฟฟ้า 1 โอห์ม คือความต้านทานของตัวนำซึ่งมีปลายทั้งสองต่อกับความต่างศักย์ไฟฟ้า 1 โวลต์ แล้วมีกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำนั้น 1 แอมแปร์

อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป" /> หน่วยวัดความต้านทานไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์���W��โดยกำหนดว่าความต้านทานไฟฟ้า 1 โอห์ม คือความต้านทานของตัวนำซึ่งมีปลายทั้งสองต่อกับความต่างศักย์ไฟฟ้า 1 โวลต์ แล้วมีกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำนั้น 1 แอมแปร์

อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป" /> หน่วยวัดความต้านทานไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์���W��โดยกำหนดว่าความต้านทานไฟฟ้า 1 โอห์ม คือความต้านทานของตัวนำซึ่งมีปลายทั้งสองต่อกับความต่างศักย์ไฟฟ้า 1 โวลต์ แล้วมีกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำนั้น 1 แอมแปร์

อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป">
DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : โอห์ม
ภาษาอังกฤษ : ohm
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

หน่วยวัดความต้านทานไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์���W��โดยกำหนดว่าความต้านทานไฟฟ้า 1 โอห์ม คือความต้านทานของตัวนำซึ่งมีปลายทั้งสองต่อกับความต่างศักย์ไฟฟ้า 1 โวลต์ แล้วมีกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำนั้น 1 แอมแปร์

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  โอโอไซต์
ใช้ซ้ำ
ไกลโคเจน
ไคทิน
ไซแนปส์
ไดแซ็กคาไรด์
ไบออส
ไมโครวิลลัส, ไมโครวิลไล
ไวอัสเตอร์รอล
ไอโซโทปกัมมันตรังสี
ไอโอดีน
การประจุไฟ
กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม
กรดแอสคอร์บิก
กระแสสลับ (เอซี)
กล่องเสียง
การกระจายสัมพัทธ์
การดึงไอออน
การผสมพิจารณาสองลักษณะ
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
การเคลื่อนที่แบบอะมีบา
การแผ่รังสีความร้อน
ของเหลวที่กรองได้
คลอโรพลาสต์
ความดันไดแอสโทลิก, ความดันระยะหัวใจคลายตัว
ความเค้นตามยาว
คาบ
จำนวนนับ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ดินดอนสามเหลี่ยม