DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ปรากฏการณ์
ภาษาอังกฤษ : phenomenon, phenomena (พหูพจน์),
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏให้เห็นในธรรมชาติ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  ปรากฏการณ์เทอร์มออิเล็กตริก
ปริซึมสามเหลี่ยม
ปริมาตร
ปิโตรเคมีภัณฑ์
ปูนขาว
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
ผู้ยริโภคซากพืชซากสัตว์
พลอยสาแหรก,สตาร์แซปไฟร์
พหุนาม
พันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ
พิษตะกั่ว
ฟังก์ชัน
ฟิสิกส์แบบฉบับ
ภูมิคุ้มกันก่อเอง
มัลแวร์
ยางธรรมชาติ
ระดับขนาด
ระบบเอเอ็ม
รูปทรงอิสระ
ลำโพงเสียง
วัฏจักรคัลวิน
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
สภาพไร้น้ำหนัก
สัตว์เลือดอุ่น
สารละลาย
สเปกโทรสโคป
หมู่คาร์บอกซิล, - COOH
ห้องปฏิบัติการอวกาศ
อัตราเร็วเฉลี่ย
อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์