DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : พอร์ต
ภาษาอังกฤษ : port
หมวดวิชา : คอมพิวเตอร์
ความหมาย :

ช่องสำหรับต่อเข้ากับหน่วยรับเข้า หน่วยแสดงผล รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุน ในเครื่องคอมพิวเตอร์มีพอร์ตหลายชนิด ซึ่งมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลต่างกันตามลักษณะการใช้งาน

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)