DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ขั้วไฟฟ้าบวก
ภาษาอังกฤษ : positive electrode
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

ขั้วตัวนำไฟฟ้าที่ต่อกับจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าอีกขั้วหนึ่ง�ซึ่งเรียกว่า ขั้วไฟฟ้าลบ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)