DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ : standard hydrogen electrode
หมวดวิชา : เคมี
ความหมาย :

ขั้วไฟฟ้าที่ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบหาศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์อื่น ๆ โดยกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้าของครึ่งเซลล์นี้ให้เท่ากับศูนย์โวลต์ ขั้วไฟฟ้านี้ประกอบ ด้วยแผ่นแพลทินัมบาง ๆ ที่เคลือบด้วยแพลทินัมแบลก�จุ่มอยู่ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1� mol/dm3�และผ่านแก๊สไฮโดรเจนที่มีความดัน 1 atm� ที่อุณหภูมิ 25oC� เข้าไป� เขียนแผนภาพแสดงได้ดังนี้

Pt|H2 (1 atm)| H+ (1 mol/dm3)�

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)