DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : หัวเทียน
ภาษาอังกฤษ : spark plug
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

อุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องยนต์แก๊สโซลีนทำหน้าที่จุดระเบิดเชื้อเพลิงที่ฉีดเข้าไปในกระบอกสูบ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)