DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ค่าคงตัวสปริง
ภาษาอังกฤษ : spring constant
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

แรงที่ทำให้สปริงยืดหรือหดต่อหนึ่งหน่วยระยะทาง

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)