DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : โทโคฟีรอล
ภาษาอังกฤษ : tocopherol
หมวดวิชา : ชีววิทยา, เคมี
ความหมาย :

วิตามิน E สูตรเคมีคือ C29H50O2 เป็นวิตามินที่จำเป็นต่อการปฏิสนธิและการสืบพันธุ์ ถ้าร่างกายขาดวิตามินชนิดนี้จะทำให้เป็นหมัน เม็ดเลือดแดงเปราะแตกง่าย ในหญิงมีครรภ์ ถ้าขาดวิตามินชนิดนี้อาจทำให้แท้งได้

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)