3

H

อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป" />

3

H

อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป" />

3

H

อธิบายความหมาย คำศัพท์วิทยาศาสตร์ คำศัพท์คณิตศาสตร์ คำศัพท์เทคโนโลยี คำศัพท์ฟิสิกส์ คำศัพท์เคมี คำศัพท์ชีวะ ความหมาย คำศัพท์เฉพาะ ในบทเรียน ม.4 ม.5 ม.6 คำศัพท์ทั่วไป">
DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ทริเทียม
ภาษาอังกฤษ : tritium
หมวดวิชา : เคมี
ความหมาย :

ไอโซโทปหนึ่งของธาตุไฮโดรเจน เป็นไอโซโทปกัมมันตรังสีที่ไม่มีในธรรมชาติแต่สร้างขึ้นได้ในห้องทดลอง �มีเลขอะตอม 1 เลขมวล 3� สัญลักษณ์����

3

H

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)