DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ความดันไอ
ภาษาอังกฤษ : vapour pressure
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

ความดันที่เกิดจากไอของสาร �ถ้าสารนั้นเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้องจะนิยมเรียก ความดันแก๊ส

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  ความต่างศักย์หยุดยั้ง
ความต้านทานไฟฟ้า
ความถี่สัมพัทธ์
ความยาวพันธะ
ความร้อนแฝงของการแข็งตัว
ความเครียดตามยาว
ความเร็วเฉลี่ย
คอมพาเนียนเซลล์
คอเลสเตอรอล
คิวมูโลนิมบัส
ค่าเฉลี่ย
จำนวนเต็ม
จูล
ซอฟแวร์ระบบ
ซูโครส
ดีกรี
ตัวนำไฟฟ้า
ตุ่มรับรส
ทราย
ธาตุแทรนซิชัน
น้ำมันเตา
ปฏิกิริยารีดอกซ์
ปัจจัยทางชีวภาพ, องค์ประกอบทางชีวภาพ, สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือไอเอสพี
พันธุกรรม , กรรมพันธุ์
ฟังก์ชันจาก A ไป B
ภูเขาไฟ
ม่านตา
ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก
รูปร่างเครือข่าย