DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ความพรุน
ภาษาอังกฤษ : porosity
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

ปริมาตรของช่องว่างที่มีอยู่ในวัตถุ�เมื่อเทียบกับปริมาตรรวมของวัตถุทั้งก้อน

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)