DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก
ภาษาอังกฤษ : magnetic flux density
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

ปริมาณเส้นแรงแม่เหล็กต่อหน่วย พื้นที่ที่เส้นแรงแม่เหล็กผ่านตั้งได้ฉาก ณ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง �มีหน่วยเป็นเวเบอร์ต่อตารางเมตร หรือเทสลา

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)