DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : เพทาย
ภาษาอังกฤษ : zircon
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

แร่ชนิดหนึ่ง เป็นผลึกของสารประกอบเซอร์โคเนียมซิลิเกต (ZrSiO4) มีความแข็ง7.5 ความถ่วงจำเพาะ 4.6 - 4.8 มีความวาวแบบเพชร ใส ไม่มีสี หรือมีสี เช่น น้ำตาล เขียว แดง เป็นต้น นิยมใช้เป็นแร่รัตนชาติ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)