DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ออกโทรทัศน์ คือ ...
ออกโทรทัศน์ [V] ความหมาย คือ box,ปรากฏภาพอยู่ในรายการโทรทัศน์,,ออกรายการโทรทัศน์, ออกรายการทีวี, ออกทีวี,
ตัวอย่าง :: เขาได้ออกโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในชีวิต
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)