DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  โฉมใหม่ คือ ...
โฉมใหม่ [N] ความหมาย คือ new look,ลักษณะหรือรูปแบบที่ทันสมัย หรือการเปลี่ยนนโยบาย วิธีการหรืออื่นๆ ให้ใหม่หรือทันสมัยมากขึ้น,,,
ตัวอย่าง ::
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)