DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  อาหารจานด่วน คือ ...
อาหารจานด่วน [N] ความหมาย คือ fast food,อาหารที่ใช้เวลาเตรียมเพียงเล็กน้อยก่อนเสิร์ฟ, ร้านอาหารที่ขายอาหารจำพวกนี้,,,
ตัวอย่าง :: ชีวิตประจำวันของคนในเมืองจำเป็นต้องพึ่งอาหารจานด่วนมากขึ้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)