DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แรงขับ คือ ...
แรงขับ [N] ความหมาย คือ drive,แรงผลักดันทางจิตใจที่ทำให้เกิดพลังในการกระทำสิ่งต่างๆ,,,
ตัวอย่าง :: Freud เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ทุกคนมีแรงขับ ซึ่งเป็นความต้องการสำหรับความอยู่รอดคอยผลักดันอยู่เบื้องหลัง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)