DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แรงกระตุ้น คือ ...
แรงกระตุ้น [N] ความหมาย คือ motivation,,,แรงผลักดัน, แรงดัน, แรงหนุน,
ตัวอย่าง ::
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)