DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  น่าศรัทธา คือ ...
น่าศรัทธา [ADJ] ความหมาย คือ faithful,,,น่าเลื่อมใส,
ตัวอย่าง :: พระพุทธรูปเป็นประติมากรรมชนิดหนึ่งที่ศิลปะเข้าไปช่วยทำให้ผู้ดูรู้สึกว่ามีความงดงามน่านับถือน่าศรัทธา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)