DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แฝงเร้น คือ ...
แฝงเร้น [ADJ] ความหมาย คือ latent,,,แอบแฝง,
ตัวอย่าง :: เขาต้องการสื่อสารให้คนดูเข้าใจความรู้สึกของตัวละครด้วยภาพอันมีนัยแฝงเร้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)