DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  รับ คือ ...
รับ [V] ความหมาย คือ receive,ยื่นมือออกถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นส่งให้,,,
ตัวอย่าง :: เขารับองค์พระจากหลวงพี่ที่ปลุกเสกแล้วอย่างระมัดระวัง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)