DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สมัยประชุม คือ ...
สมัยประชุม [N] ความหมาย คือ session,,,,
ตัวอย่าง :: ถึงแม้ว่าระหว่างนี้จะเป็นช่วงเวลาปิดสมัยประชุมรัฐสภา แต่ข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองก็มิได้ซบเซาตามไปด้วย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)