DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แฝดสาม คือ ...
แฝดสาม [N] ความหมาย คือ triplets,,,,
ตัวอย่าง :: มีต้นกล้วยของครอบครัวหนึ่งในอำเภอบ้านบึง ข่าวไม่ได้บอกว่าจังหวัดอะไร ออกลูกแฝดติดกันเป็นแฝดสาม
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)