DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  อาสาสมัคร คือ ...
อาสาสมัคร [N] ความหมาย คือ volunteer,ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อส่วนรวม,,,
ตัวอย่าง :: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีอาสาสมัครเป็นจำนวนมากผลัดกันมาช่วยทำงาน
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)