DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมแปล ไทยเป็นไทย ราชบัณฑิตยสถาน : ความหมายของคำว่า  แม่ม่าย คือ ...
   
  แม่ม่าย ความหมาย คือ น. หญิงที่มีผัวแล้ว แต่ผัวตายหรือหย่าร้างกันไป.
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)