DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมแปล ไทยเป็นไทย ราชบัณฑิตยสถาน : ความหมายของคำว่า  โมรกลาป คือ ...
   
  โมรกลาป ความหมาย คือ [-กะหฺลาบ] น. แพนหางนกยูง. (ป.).
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)