DekGenius.com
Search :
Traditional Chinese medicine dictionary :   嗳气 The meaning is ...
   
  嗳气 (aì qì) The meaning is "胃中气体上出咽喉,发出的一种声长而缓的表现。"
   
  เสียงเรอ (อ้ายชี่) The meaning is "เสียงลมที่ออกจากกระเพาะอาหารพุ่งขึ้นออกที่ลำคอ เกิดเป็นเสียงดังยาว"
   
  belching The meaning is "the casting up of gas from the stomach, accompanied by a prolonged sound."
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน : คำอื่น ๆ  
     
  安神剂 (ān shén jì) - ตำรับยาสงบจิตใจ
按腧穴 (àn shū xué) - การคลำจุดฝังเข็ม
白㾦 (bái bèi) - โรคผิวหนังชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นตุ่มน้ำพองใส
病机 (bìng jī) - กลไกการเกิดโรค
补阴药 (bǔ yīn yào) - ยาบำรุงอิน
沉脉 (chén mài) - ชีพจรจม
刺手 (cì shǒu) - มือแทงเข็ม
单手进针法 (dān shǒu jìn zhēn fǎ) - วิธีแทงเข็มด้วยมือเดียว
点刺法 (diǎn cì fǎ) - วิธีแทงเข็มตื้น
恶色 (è sè) - สีหน้าที่บ่งบอกอาการเจ็บป่วยที่รุนแรง
肺通调水道 (fèi tōng tiáo shuǐ dào) - ปอดกำกับการไหลเวียนของน้ำ
浮脉 (fú mài) - ชีพจรลอย
肝志为怒 (gān zhì wéi nù) - อารมณ์โกรธเกี่ยวข้องกับตับ
寒性凝滞 (hán xìng níng zhì) - ความเย็นมีคุณสมบัติทำให้เกาะตัวและติดขัด
回阳救逆剂 (huí yáng jìu nì jì) - ตำรับยาดึงหยางกลับคืนให้ฟื้นคืนชีพ
金水相生法 (jīn shuǐ xiāng shēng fǎ) - วิธีการเสริมธาตุทองและธาตุน้ำไปพร้อม ๆ กัน
疽 (jū) - ฝีไม่มีหัว
麦粒灸 (mài lì jiǔ) -
脾不统血证 (pí bù tǒng xuě zhèng) - กลุ่มอาการม้ามไม่สามารถควบคุมเลือด
气化无权 (qì huà wú quán) - ชี่สูญเสียหน้าที่การแปรสภาพสิ่งต่าง ๆ
清脏腑热剂 (qīng zàng fǔ rè jì) - ตำรับยาดับร้อนในอวัยวะภายใน
肾气不固证 (shèn qì bú gù zhèng) - กลุ่มอาการจากชี่ของไตไม่เสถียร
手三阴经 (shǒu sān yīn jīng) - เส้นลมปราณอินของมือ 3 เส้น
体表解剖标志取穴法 (tǐ biăo jiě pōu biāo zhì qǔ xuè fă) -
温化水湿剂 (wēn huà shuǐ shī jì) - ตำรับยาทำให้อบอุ่นแก้ภาวะน้ำชื้น
小便失禁 (xiǎo biàn shī jìn) - กลั้นปัสสาวะไม่ได้
血寒证 (xuè hán zhèng) - กลุ่มอาการเลือดเย็น
阴虚火旺 (yīn xū huǒ wàng) - อินพร่องไฟลุกโชน
真实假虚 (zhēn shí jiǎ xū) - แกร่งจริงพร่องลวง (โรคแกร่งแสดงอาการพร่องเทียม)
走罐 (zǒu guan) - การครอบกระปุกแบบไถเคลื่อน