DekGenius.com
Search :
Traditional Chinese medicine dictionary :    The meaning is ...
   
  (bān) The meaning is "皮肤表面出现深红色或青紫色片状斑块,平铺于皮肤,抚之不碍手,压之不褪色的表现。"
   
  ผิวหนังสีแดงเข้มอมม่วง (ปัน) The meaning is "ภาวะที่ผิวหนังมีสีแดงเข้มหรือสีออกม่วง มือลูบไม่รู้สึกว่านูน เมื่อกดตำแหน่งที่มีสี สีจะไม่จางลบไป"
   
  macula The meaning is "a condition marked by the visible deep-red or bluish-violet platy macula on the skin surface, which feels smooth and shows the same color under the pressure."
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน : คำอื่น ๆ  
     
  别络 (bié luò) - เส้นลั่วใหญ่ 15 เส้น
病色 (bìng sè) - สีหน้าบ่งบอกโรค
补益剂 (bǔ yì jì) - ตำรับยาบำรุง
搽剂 (chá jì) - ยาทาถูนวด
冲服 (chōng fú) - ยาชงดื่ม
卒发 (cù fā) - เกิดโรคแบบเฉียบพลัน
丹田 (dān tián) - ตำแหน่งตันเถียน
地图舌 (dì tú shé) - ฝ้าบนลิ้นมีลักษณะเหมือนแผนที่
顿咳 (dùn ké) - ไอกรน
肺脾气虚证 (fèi pí qì xū zhèng) - กลุ่มอาการชี่ของปอดและม้ามพร่อง
风性开泄 (fēng xìng kāi xiè) - คุณสมบัติของลมทำให้รูขุมขนบนผิวหนังเปิดออก
肝为刚脏 (gān wéi gāng zàng) - ตับเป็นอวัยวะที่เกิดภาวะแกร่งได้ง่าย
管针打入法 (guǎn zhēn dǎ rù fǎ) - วิธีแทงเข็มผ่านหลอด
后天之精 (hòu tiān zhī jīng) - สารจำเป็น (จิง) ซึ่งได้รับหลังคลอด
煎膏剂 (jiān gāo jì) - ยาเพสต์
经脉循行 (jīng mài xún xíng) - วิถีการไหลเวียนของเส้นลมปราณ
理血剂 (lǐ xuě jì) - ตำรับยาปรับการไหลเวียนของเลือด
纳甲法 (nà jiǎ fǎ) - การฝังเข็มแบบน่าเจี่ย
脾主四肢 (pí zhǔ sì zhī) - ม้ามกำกับแขนขาทั้งสี่
气血辨证 (qì xuè biàn zhèng) - การวิเคราะห์แยกกลุ่มอาการตามชี่และเลือด
濡脉 (rú mài) - ชีพจรลอยแผ่ว
湿性黏滞 (shī xìng nián zhì) - ความชื้นมีคุณสมบัติเหนียวหนืดและติดขัด
舒张进针法 (shū zhāng jìn zhēn fǎ) - การแทงเข็มโดยการยืดตรึงผิวหนัง
通行元气 (tōng xíng yuán qì) - ทางเดินของเหวียนชี่
五行胜复 (wǔ xíng shèng fù) - การชนะและการฟื้นตัวในความสัมพันธ์ของปัญจธาตุ
辛凉解表剂 (xīn liáng jiě biǎo jì) - ตำรับยารักษากลุ่มอาการภายนอกที่มีรสเผ็ดเย็น
阳气 (yáng qì) - สรรพสิ่งที่เป็นหยาง
阴阳自和 (yīn yáng zì hé) - อินและหยางต่างปรับตัวเอง
正经 (zhèng jīng) - เส้นลมปราณหลัก/เส้นลมปราณสามัญ
八节 (bā jié) - ข้อต่อแปด