DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  bank คือ ...
   
  bank ความหมาย คือ ตลิ่ง : พื้นที่ติดกับแม่น้ำ คลอง ลำธาร ริมฝั่งของร่องน้ำจะเรียกเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาได้ โดยการหันหน้าไปทางทิศทางที่น้ำไหล
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)