DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  evapoation pan คือ ...
   
  evapoation pan ความหมาย คือ ถาดวัดการระเหย : ถาดบรรจุน้ำที่ใช้วัดอัตราการระเหย โดยน้ำจะระเหยเข้าสู่บรรยากาศ มีหน่วยเป็น มม.
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)