DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  flap valve คือ ...
   
  flap valve ความหมาย คือ บานปิดเปิดทางเดียว (ขนาดเล็ก) : ดู valve หรือ flap
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)