DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  flood routing คือ ...
   
  flood routing ความหมาย คือ การเคลื่อนตัวของน้ำท่วม : วิธีการพิจารณาความคืบหน้าของเวลา และรูปร่างของกราฟน้ำนองณ จุดต่าง ๆ ในลำน้ำเป็นเทคนิคสำคัญและจำเป็นสำหรับแก้ปัญหา การป้องกันน้ำท่วม และสำหรับการทำนายน้ำท่วม
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)