DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  friction pile คือ ...
   
  friction pile ความหมาย คือ เสาเข็มเสียดทาน : เสาเข็มที่ถ่ายน้ำหนักให้ดินอ่อนในรูปของความเสียดทาน ตลอดความยาวของเสาเข็ม
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)