DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  gabions คือ ...
   
  gabions ความหมาย คือ กระชุ : กล่องทำด้วยลวดเหล็ก หรือ หวาย หรือ หรือไม้ไผ่ สำหรับใส่หิน กรวด วางป้องกันตลิ่งหรือนำมาเป็นฝายชั่วคราว
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)