DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  impulse pump คือ ...
   
  impulse pump ความหมาย คือ เครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งซึ่งทำงานเป็นจังหวะ ๆ ไม่ต่อเนื่อง เช่น ตะบันน้ำ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)