DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  regulator คือ ...
   
  regulator ความหมาย คือ อาคารบังคับน้ำ : อาคารที่สร้างขึ้นในคลอง ณ ตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อควบคุมบังคับน้ำ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)